O nama

U Beogradu je dana 06.09.2016. u APR-u registrovano Udruženje parova Srbije u borbi za potomstvo – Šansa za roditeljstvo. Potreba za osnivanjem Udruženja proistekla je iz zajedničke želje svih parova, koji su primorani da do potomstva dođu isključivo uz pomoć biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO), tzv. vantelesne oplodnje, da udruživanjem apeluju na Republiku Srbiju, nadležne organe (Republički fond za zdravstveno osiguranje) i grad Beograd da je potreban veći broj finansiranih postupaka vantelesne oplodnje.
ZAHTEVI Udruženja Šansa za roditeljstvo:
1. Povećanje broja finansiranih pokušaja BMPO od strane RFZO-a sa 3 trenutna na 6 stimulisanih pokušaja, ali i finansiranje pokušaja BMPO za parove od strane lokalnih samouprava;
2. Ukidanje starosne granice za žene, odnosno individualna procena po pojedinačnom reproduktivnom potencijalu;
3. Uvođenje minimum 4 nestimulisana postupka kao vid lečenja steriliteta za parove o trošku RFZO-a;
4. Hitno rešavanje novog Zakona o BMPO;
5. Hitno rešavanje podzakonskih akata a u vezi sa donacijom polnih ćelija i embriona u što kraćem roku ili upućivanje parova na donaciju polnih ćelija i embriona van Republike Srbije o trošku RFZO-a;
6. Brza, jednostavna, prioritetna i pristupačna jednodnevna dijagnostika za parove;
7. Dostupnija Psihološka savetovališta za parove;
8. Omogućavanje procesa BMPO sa zamrznutim materijalom o trošku RFZO-a parovima koji imaju problem muškog sterliteta, kao i parovima koji su prošli kroz proces lečenja malignih oboljenja ali su pre toga zamrzli zdrav materijal;
9. Finansiranje troškova od strane RFZO-a za zamrzavanje i odmrzavanje materijala;
10. Dostupniji lekovi za lečenje neplodnosti
11. Rešavanje pitanja trombofilija (stečenih i urođenih) i OGTT testa kao vid besplatne i obavezne kontrole pre uvođenja u sam postupak BMPO;
12. Rešavanje pitanja muškog steriliteta – obezbediti muškarcima da o trošku RFZO-a mogu da urade TESA test, ali i rešavanje diskriminacije lečenja muškog steriliteta.
Naša vizija je da u Republici Srbiji svaki par koji se susreće sa nekim oblikom steriliteta dobije svu potrebnu psihološku, materijalnu i zdravstvenu podršku.