fbpx

Izjava o privatnosti podataka

Udruženje Šansa za roditeljstvo veoma ozbiljno shvata privatnost i zaštitu ličnih podataka. Prema važećem Zakonu pod ličnim podacima se podrazumevaju informacije o pojedincu kog je moguće identifikovati, kao što su ime i prezime, broj telefona, e-mail ili poštanska adresa itd.

Ova izjava o privatnosti ima za cilj da vas informiše šta možemo da uradimo sa ličnim podacima koje dobijemo od vas. Prosleđujući nam svoje lične informacije potvrđujete da prihvatate našu Izjavu o privatnosti podataka i da ste saglasni s njom.

 

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

Udruženje Šansa za roditeljstvo prikuplja podatke samo u svrhu administrativne obrade i dalje dobrovoljne komunikacije i saradnje u vezi sa temama kojima se Udruženje bavi.

 

SIGURNOST LIČNIH PODATAKA

Preduzeli smo stroge fizičke, elektronske i administrativne aktivnosti u domenu bezbednosti da osiguramo sprečavanje neovlašćenog pristupa ličnim podacima, kao i da sačuvamo njihovu sigurnost i koristimo ih ispravno. Podaci su dostupni samo sektoru za članstvo Udruženja Šansa za roditeljstvo i povezanim licima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla ili ispunjenje ugovora.

 

UPOTREBA LIČNIH PODATAKA

Udruženje Šansa za roditeljstvo ne zloupotrebljava ili prodaje privatne informacije. Privatni podaci se distribuiraju trećim stranama samo za potrebe i u okviru obavljanja aktivnosti Udruženja, kao i po nalogu pravosudnih organa u slučajevima u kojima to Zakon nalaže.

Udruženje Šansa za roditeljstvo ne koristi kolačiće (cookies) bez prethodnog obaveštenja i bez odobrenja korisnika ne prikuplja lične podatke i IP adrese.

 

IZMENE U NAŠOJ POLITICI PRIVATNOSTI

Bilo kakve buduće izmene u našoj politici privatnosti biće objavljene na našoj stranici. Molimo vas da redovno proveravate da li je došlo do takvih ažuriranja ili promena.