Naslovna Projekti i događaji

Projekti i događaji

Udruženje Šansa za roditeljstvo aktivno radi na organizaciji raznih događaja:

  1. Tribine: na tribinama parove i pojedince upoznajemo sa procesima potpmognute oplodnje, pozivamo eminentne stručnjake kao govornike, informišemo, rušimo tabue, javno govorimo o neplodnosti. Cilj tribina je takođe i aktivacija državnih organa kako bi se aktivno uključili u rešavanje problema neplodnosti u Srbiji. Posebno se osvrćemo na problem primene novog Zakona iz 2017.godine kojim se dozvoljava donacija reproduktivnih ćelija i embriona.
  2. Konsultacije za parove: udruženje posebno radi na podizanju kvaliteta usluga klinika koje izvode procese vantelesne oplodnje, pa u tu svrhu organizujemo besplatne konsultacije za parove i pojedince sa eminentnim stručnjacima iz zemlje i inostranstva.
  3. Ankete: posebno interesovanje imamo za anketiranje stanovništva u Srbiji jer želimo da transparetno i jasno rezultate klasifikujemo i predstavimo ih nadležnim organima kako bi što pre došlo do rešavanja zahteva udruženja

Događaji:

Osim triba i kacija, trudimo se da budemo deo svih bitnih događaja koji se tiču humane reprodukcije i procesa potomognute oplodnje. Do sada smo prisustvovali mnogim događajima a neke smo i sami organizovali:

  1. ESHRE godišnji sastanak u Ženevi, jul 2017.
  2. Sastanci sa krovnim udruženjem Evrope Fertility Europe, Ženeva, jul 2017.
  3. Kontraverze u infertilitetu i perinatologiji, Vrdnik, jun 2017.
  4. Ginekološka nedelja, Beograd, jun 2017.
  5. Afidea, Festival zdravlja, Beograd, april, 2017.
  6. Šansa za piknik, Beograd, maj 2017.
  7. Akcija potpisivanja peticeje, TC Stadion, Beograd, decembar 2016.