Članstvo

Kako bismo uspeli u ovoj velikoj borbi - borbi za vantelesnu oplodnju, borbi za ostvarenje najlepšeg i najdragocenijeg cilja, svaka podrška i pomoć su nam dobrodošli. Naša borba ima jedan jedini cilj: da svaki par dobije mogućnost da se ostvari u ulozi roditelja.
 

Udruženje Šansa za roditeljstvo je prvo pravo udruženje u Srbiji koje se na sveobuhvatan način bavi unapređenjem biomedicinski potpomognute oplodnje.
 

Šta dobijate pristupanjem Udruženju ŠANSA ZA RODITELJSTVO?
 

Mogućnost da se aktivno uključite u naš rad, ostvarite pogodnosti koje Udruženje dobije, učestvujete u svim akcijama i projektima, budete zaslužni za povećanje broja vantelesnih opodnji, budete zaslužni za povećanje starosne granice za žene, da postanete deo jednog od naših timova :
 

1. Tim za marketing i odnose sa javnošću
2. Naučno-istraživački tim
3. Tim za spoljnu saradnju
4. Pravno-finansijski tim
5. Tim za članstvo i logistiku
 

Takođe, članstvom dobijate priliku da razmenite iskustva, mišljenja, tugu i sreću sa drugim članovima koji su u istoj borbi kao i vi, ali dobijate i mogućnost da upoznate ljude koji će vas najbolje razumeti.
 

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja. Potrebno je samo  da:

a.    popunite Pristupnicu za učlanjenje
b.    pošaljete popunjenu Pristupnicu na clanstvo@sansazaroditeljstvo.org.rs
c.    uplatite članarinu (ukoliko želite)
d.    pošaljete uplatnicu na clanstvo@sansazaroditeljstvo.org.rs


PRISTUPNICU MOŽETE PREUZETI  OVDE


Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja uključujući i glas predsednika Udruženja obaveštavajući o tome (bez odlaganja) podnosioca prijave.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba  Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

 

Član Udruženja ima pravo da:
 

1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3. bira i bude biran u organe Udruženja;
4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
 

Član je dužan da:
 

1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Članarina Udruženja je na dobrovoljnoj bazi  i iznosi 100 RSD mesečno.
Možete je po želji uplaćivati na račun Udruženja - kako mesečno tako i za više meseci unapred.
Broj računa za uplatu članarine je: 160-0000000457356-73 kod Banke Intese, svrha plaćanja: uplata članarine.

 


PRIMER UPLATNICE

Novosti

TREĆA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA ŠANSA ZA RODITELJSTVO

Treća vanredna sednica Skupštine Udruženja „Šansa za roditeljstvo" će se održati 5. maja 2017. godine od 17 časova, u Opštini Voždovac, koja se nalazi u Ustaničkoj 53 u Beogradu. Poziv važi za sve članove i one koji bi to želeli da postanu.

...

ANKETA - STERILITET I VTO

Borite se ili ste se borili sa sterilitetom? Popunite našu kratku, anonimnu anketu - vaše iskustvo je ključno za uspeh zajedničke borbe. Brzo i lako se radi, sa računara ili telefona.

...

ŠANSA ZA ROŠTILJ - GIVE PICNIC A CHANCE!

Nedelja, 14. maj od 10 h, roštilji na Adi ciganliji. Dođite da se družimo!

...

Naučna konferencija "Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije"

SANU je, u saradnji sa Kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Centrom za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka...

...