Naši timovi

Tim za odnose s javnošću i marketing

Tim za odnose s javnošću i marketing ima za cilj da pripremi i organizuje predstavnike našeg Udruženja za nastupe u medijima i informiše javnost o problemu steriliteta u Srbiji. Ovaj tim ima poseban zadatak da svojim zalaganjem pronalazi predstavnike medija i sa njima usko sarađuje. Koordinacija i realizacija medijskih kampanja, organizacija stručnih skupova i tribina Udruženja, promovisanje Udruženja na svim poljima osnovni su zadaci ovog tima.

Najbitniji zadatak ovog Tima je da aktivno, kroz saradnju sa novinarima i medijskim kućama, utiče na svest građana i državne organe o bitnosti postupka vantelesne oplodnje, ali i o neophodnosti za većom primenom ovog postupka na ovim prostorima.


Tim za spoljnu saradnju
 

U Udruženju Šansa za roditeljstvo posebno mesto ima Tim za spoljnu saradnju. Osnovni zadatak ovog tima je saradnja sa drugim institucijama koje su od značaja za Udruženje Šansa za roditeljstvo. Bitan segment je saradnja sa drugim udruženjima i organizacijama.

Posebnu pažnju ovaj Tim posvećuje spoljnim saradnicima, a sve u želji da se dejstvo Udruženja proširi i produbi na svim nivoima. Za nas je poseban poduhvat ostvariti saradnju sa drugim institucijama koje bi mogle biti od značaja za naše Udruženje, te svu našu energiju usmeravamo ka tom cilju.

Zadatak Tima za spoljnu saradnju je i adekvatan doprinos Ministarstva zdravlja Republike Srbije Udruženju Šansa za roditeljstvo. Ovaj tim bavi se i saradnjom sa državnim i privatnim klinikama. Takođe, Tim za spoljnu saradnju ima zadatak da ostvari poseban odnos gradskih opština i lokalnih samouprava prema Udruženju Šansa za roditeljstvo.Naučno-istraživački tim

Naučno-istraživački tim Udruženja Šansa za roditeljstvo ima zadatak da dolazi do podataka od strane državnih i zdravstvenih ustanova.
Podaci koji se preuzimaju iz ovih ustanova koriste Udruženju u pogledu pregleda statistike.

Udruženje mora imati sveobuhvatnu sliku o stanju:

1.Broja parova koji se bore sa sterilitetom u Srbiji
2.Broju obavljenih procesa vantelesne oplodnje
3.Procentu uspešnosti vantelesnih oplodnji (broju zdravo rođenih beba)
4.Broju finansiranih postupaka vantelesne oplodnje od strane RFZO-a
5.Broju uspešnih procesa vantelesne oplodnje u odnosu na starosnu dob žene

Ovo su samo osnovne statistike kojima se bavi Naučno-istaživački tim Udruženja Šansa za roditeljstvo.
Naime, ovaj Tim ima zadatak da istažuje i objavljuje sve statistike i podatke do kojih dođe, a tiču se vantelesne oplodnje. U odnosu na trenutni projekat Tim će se baviti određenim oblastima i prikupljati potrebne podatke. Tim podatke obrađuje, sređuje, klasifikuje i upoređuje. Svaki podatak do kog Naučno-istraživački tim dođe bitan je i uzima se u svrhu poboljšanja rada samog Udruženja.
Svaki podatak ovaj Tim preuzima od nadležnih institucija uz njihovu dozvolu.

 

Pravno-finansijski tim

Pravno-finansijski tim ima zadatak  da se bavi pravnom regulativom Udruženja

Takođe, ovaj Tim:

- proučava zakonske regulative u Republici Srbiji,
- pruža pravno finansijsku podršku Udruženju Šansa za roditeljstvo,
- sarađuje sa knjigovođom Udruženja,
- zastupa Udruženje u pravnom smislu,
- pruža pravnu pomoć,
- vrši izradu svih vrsta ugovora, opštih i pojedinačnih pravnih akata,
- stara se o zakonitosti rada svih timova -organizacionih jedinica Udruženja.

 

 

Novosti

TREĆA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA ŠANSA ZA RODITELJSTVO

Treća vanredna sednica Skupštine Udruženja „Šansa za roditeljstvo" će se održati 5. maja 2017. godine od 17 časova, u Opštini Voždovac, koja se nalazi u Ustaničkoj 53 u Beogradu. Poziv važi za sve članove i one koji bi to želeli da postanu.

...

ANKETA - STERILITET I VTO

Borite se ili ste se borili sa sterilitetom? Popunite našu kratku, anonimnu anketu - vaše iskustvo je ključno za uspeh zajedničke borbe. Brzo i lako se radi, sa računara ili telefona.

...

ŠANSA ZA ROŠTILJ - GIVE PICNIC A CHANCE!

Nedelja, 14. maj od 10 h, roštilji na Adi ciganliji. Dođite da se družimo!

...

Naučna konferencija "Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije"

SANU je, u saradnji sa Kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Centrom za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka...

...