Naši ciljevi

Udruženje Šansa za roditeljstvo je neprofitna, nestranačka, nevladina organizacija. Osnivači ovog Udruženja su parovi koji su se susrele sa problemom steriliteta i procesom vantelesne oplodnje.
U želji da apeluju na nadležne organe u Republici Srbiji, parovi su odlučili da dejstvuju udruženim snagama i to kao Udruženje parova u borbi za potomstvo – Šansa za roditeljstvo.

Dana 06.09.2016.godine osnovano je Udruženje Šansa za roditeljstvo.  Potreba za osnivanjem proistekla je iz zajedničke želje svih parova koji su u borbi za potomstvo a želja im je da dobiju šansu da se ostvare kao roditelji.  Naša želja je da aktivno učestvujemo u poboljšanju uslova za ostvarivanje prava za finansiranje postupaka od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Nastojimo da svojim dejstvom pružimo potrebne informacije i podršku svim parovima koji se susreću sa nekim oblikom steriliteta, ali i da zajedničkim snagama jače delujemo na nadležne organe kako bi se uslovi za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju u Republici Srbiji što pre promenili i kako bismo se što pre ostvarili kao roditelji.

ZAHTEVI Udruženja Šansa za roditeljstvo:

1. Povećanje broja finansiranih pokušaja BMPO od strane RFZO-a sa 3 trenutna na 6 stimulisanih pokušaja, ali i finansiranje pokušaja BMPO za parove od strane lokalnih samouprava;
2. Ukidanje starosne granice za žene, odnosno individualna procena po pojedinačnom reproduktivnom potencijalu; 
3. Uvođenje minimum 4 nestimulisana postupka kao vid lečenja steriliteta za parove o trošku RFZO-a;
4. Hitno rešavanje novog Zakona o BMPO;
5. Hitno rešavanje podzakonskih akata a u vezi sa donacijom polnih ćelija i embriona u što kraćem roku ili upućivanje parova na donaciju polnih ćelija i embriona van Republike Srbije o trošku RFZO-a;
6. Brza, jednostavna, prioritetna i pristupačna jednodnevna dijagnostika za parove;
7. Dostupnija Psihološka savetovališta za parove;
8. Omogućavanje procesa BMPO sa zamrznutim materijalom o trošku RFZO-a parovima koji imaju problem muškog sterliteta, kao i parovima koji su prošli kroz proces lečenja malignih oboljenja ali su pre toga zamrzli zdrav materijal; 
9. Finansiranje troškova od strane RFZO-a za zamrzavanje i odmrzavanje materijala; 
10. Hitno stavljanje lekova za lečenje neplodnosti na D listu RFZO-a;
11. Rešavanje pitanja trombofilija (stečenih i urođenih) i OGTT testa kao vid besplatne i obavezne kontrole pre uvođenja u sam postupak BMPO;
12. Rešavanje pitanja muškog steriliteta – obezbediti muškarcima da o trošku RFZO-a mogu da urade TESA test, ali i rešavanje diskriminacije lečenja muškog steriliteta.

Naša vizija je da u Republici Srbiji svaki par koji se susreće sa nekim oblikom steriliteta dobije svu potrebnu psihološku, materijalnu i zdravstvenu podršku.

Novosti

TREĆA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA ŠANSA ZA RODITELJSTVO

Treća vanredna sednica Skupštine Udruženja „Šansa za roditeljstvo" će se održati 5. maja 2017. godine od 17 časova, u Opštini Voždovac, koja se nalazi u Ustaničkoj 53 u Beogradu. Poziv važi za sve članove i one koji bi to želeli da postanu.

...

ANKETA - STERILITET I VTO

Borite se ili ste se borili sa sterilitetom? Popunite našu kratku, anonimnu anketu - vaše iskustvo je ključno za uspeh zajedničke borbe. Brzo i lako se radi, sa računara ili telefona.

...

ŠANSA ZA ROŠTILJ - GIVE PICNIC A CHANCE!

Nedelja, 14. maj od 10 h, roštilji na Adi ciganliji. Dođite da se družimo!

...

Naučna konferencija "Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije"

SANU je, u saradnji sa Kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Centrom za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka...

...